6 Προσλήψεις στον Δήμο Δομοκού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.ΧΠρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου Δομοκού.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’αριθ. ΣΟΧ 2/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 Ο Δήμος  Δομοκού

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Δομοκού που εδρεύει στο Δομοκό  του Νομού Φθιώτιδας, και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.
Συγκεκριμένα: 
1 άτομο ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
1 άτομο ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
1 άτομο ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
(άδεια Γ΄κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
1 άτομο ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
1 άτομο ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
1 άτομο ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Τελική Ημερ/νία Λήξης των αιτήσεων : 11/12/2015
Share on Google Plus

About Georgia Bairami

H αγάπη για τον τόπο μας είναι δείγμα πολιτισμού.Τίποτα δε μας ανήκει όλα είναι δανεικά και τα οφείλουμε στις γενιές που ακολουθούν..
    Blogger Comment
    Facebook Comment