ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΓΚΑΖΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΟΥΝΙΑ Εθνικά Μουσεία στη Νότια ΕυρώπηΤο βιβλίο εξετάζει τη δημιουργία και την εξέλιξη των εθνικών μουσείων σε χώρες της νότιας Ευρώπης με στόχο αφενός να χαρτογραφήσει το τοπίο και αφετέρου να διερευνήσει το είδος των αφηγήσεων και των πολιτιστικών αξιών που δημιουργούν και διαδίδουν τα μουσεία αυτά. Τα εθνικά μουσεία μελετώνται ως θεσμοθετημένα ιδρύματα, όπου υλικές συλλογές και εκθέσεις χρησιμοποιούνται ως μέσα έκφρασης και αναπαράστασης εθνικών αξιών και αφηγήσεων. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι γιατί, από ποιον, πότε, με τι υλικό, με ποιο αποτέλεσμα και με ποιες μελλοντικές δυνατότητες διαμορφώνονται αυτά τα μουσεία, καθώς και το πώς επηρεάζουν τη διαμόρφωση του ευρύτερου μουσειακού τοπίου σε κάθε χώρα. Σημαντικά ερωτήματα αφορούν, επιπλέον, τον τρόπο με τον οποίο τα εθνικά μουσεία διαχειρίζονται ζητήματα «δύσκολης κληρονομιάς», καθώς και το πώς αντιμετωπίζουν ιδεολογικές/πολιτικές συγκρούσεις και εντάσεις.
Η έκδοση του βιβλίου εντάσσεται στο πλαίσιο μεγάλου ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ευρωπαϊκά Εθνικά Μουσεία: πολιτικές ταυτότητας, οι χρήσεις του παρελθόντος και ο ευρωπαίος πολίτης»  (περισσότερα στοwww.eunamus.eu).
Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν αΕισαγωγή: ζητήματα μελέτης των εθνικών μουσείων
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΓΚΑΖΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΟΥΝΙΑ

Εθνικά Μουσεία στη Νότια Ευρώπη: ρόλοι και δυναμική
PETER ARONSSON
Εθνικά μουσεία στην Ελλάδα: όψεις του εθνικού αφηγήματος
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΓΚΑΖΗ
Τα κυπριακά εθνικά μουσεία: ιδεολογικές διαδρομές
κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΟΥΝΙΑ και ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ-LAMBERT
Μουσεία και έθνος στη δημοκρατία της Τουρκίας:
παλίμψηστα συγκεντρωτισμού
WENDY SHAW
Εθνικά ιστορικά μνημεία στη Βουλγαρία: δημιουργία, ανάπτυξη
και αναπαραστάση του εθνικού παρελθόντος
NIKOLAI VUKOV
Τα μουσεία και η δημιουργία της εθνικής ταυτότητας στη Σερβία
ALEKSANDAR IGNJATOVIĆ και OLGA MANOJLOVIĆ PINTAR
Η Ιταλία και το παρελθόν της. Τα εθνικά μουσεία
από το 1861 μέχρι σήμερα
SIMONA TROILO
Τα εθνικά μουσεία στη Μάλτα
ROMINA DELIA
Τα εθνικά μουσεία στη Γαλλία
DOMINIQUE POULOT και FELICITY BODENSTEIN
Το Στέμμα, η Εκκλησία και οι Άνθρωποι: Η ιστορία
των εθνικών μουσείων στην Ισπανία
JOSÉ MARIA LANZAROTE-GUIRAL

Αυτοκρατορικές μνήμες στην άκρη της Ευρώπης:
Εθνικά μουσεία στην Πορτογαλία
FELICITY BODENSTEIN και JOSÉ MARIA LANZAROTE-GUIRAL
Share on Google Plus

About Georgia Bairami

H αγάπη για τον τόπο μας είναι δείγμα πολιτισμού.Τίποτα δε μας ανήκει όλα είναι δανεικά και τα οφείλουμε στις γενιές που ακολουθούν..
    Blogger Comment
    Facebook Comment